Nötlådor & lammlådor

Våra djur betar vallar, ängar och naturbeten i och kring Asa och hjälper till att hålla landskapet öppet. Största delen av året äter djuren gräs, örter och sly medan de vintertid fodras primärt med ensilage. Våra djur drivs inte upp med kraftfoder, utan får kraftfoder som ett komplement till grovfoder. Vintertid stallas djuren in eller går i mindre grupper med tillgång till ligghall. På gården finns Gotlandsfår och ett fåtal Leichester-får medan nötkreaturen är av rasen Highland Cattle som korsas med Aberdeen Angus.

Lammen föds inomhus men lever det mesta av sitt liv utomhus innan de slaktas på hösten.  Gotlandsfår är en ras som växer ganska långsamt vilket ger ett relativt magert kött, vilket uppskattas av många. En del av lammen som växt långsamt slaktas vid påsk eller under försommaren efterföljande år. Det ger ett smakrikt, lite mörkare kött.

Rasen Highland Cattle är kända för att vara härdiga och trivas utomhus. Med sin långa päls och yviga horn är de väldigt charmiga djur, men de växer väldigt långsamt. För att få lite större djur har vi valt att korsa dem med köttrasen Aberdeen Angus och dessa två raser kompletterar varandra väl. Korsningskalv här 12 månaderKöttet från dessa djur är mört och smakrikt men har oftast lite finare fibrer än renrasiga Highland Cattle.

Under 2017 blev vi godkända som köttförmedlare vilket betyder att vi får sälja vårt egenproducerade kött. Djuren slaktas på ett lokalt slakteri och vi hämtar sedan hem köttet i färdigpackade köttlådor. Du kan sedan hämta köttet direkt hos oss på gården.

Under 2018 kommer vi sälja lammlådor och även nötlådor av kalv eller ungdjur. Boka direkt i vår webbshop eller skicka en intresseanmälan om du vill få ett meddelande när vi planerar nästa omgång.

Du kan även följa Asa Säteri på Facebook för löpande uppdateringar.