Asa Säteri

Intill Asa-sjöns strand ligger den gamla sätesgården med anor från 1100-talet. Idag bedrivs fåravel och uppfödning av nötboskap på gården samt turist- och hästverksamhet i liten skala.

Utöver att producera kött säljer vi även härliga fårskinn och lammskinn samt ull från våra Gotlandsfår.

Skinnen finns att köpa bland annat hos Klockaregårdens Trädgårdsbutik i Öhr  och köttlådor av både ungnöt och lamm kan du beställa direkt av oss.

I vår webbshop hittar du en del av det vi producerar men du är även välkommen att kontakta oss om du söker något speciellt. Endast en liten del av de skinn vi producerar finns i webbshopen i nuläget. Vi säljer grovsorterad gotlandsull kilovis samt ull till din trädgård i säck om du vill skydda dina växter mot frost, ogräs, sniglar och rådjur.